Het bestuur van Inline Team Brugge

Het bestuur wordt gevormd door:

Geert Dejonghe - voorzitter en trainer A

Kurt Van Damme - secretaris

Mieke Windey - penningmeester

Nico Van Quathem

Anita De Rijcke